Η Μαρίλυ Νίκα, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Greek ACM-W chapter, στο άρθρο της Καθημερινής  "Οι Ελληνες που διαπρέπουν στη Σίλικον Βάλεϊ".

Η Καθημερινή, 02.10.2018

Program brings women pursuing computing majors together to navigate challenges in tech.