Η Δρ. Γραμματή Πάντζιου και η Δρ. Κλειώ Σγουροπούλου, ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Παρατήματος της ACM-W, εκλέχτηκαν σε θέση Αντιπρύτανη στις πρυτανικές εκλογές της 15ης Μαΐου 2019.

Και οι δύο είναι καθηγήτριες στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η κ. Γραμματή Πάντζιου είναι και η Posters Chair του 1st Summit on Gender Equality in Computing.

Θερμά συγχαρητήρια!

Πηγή: Πρακτικό Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ΠΑΔΑ