20.06.2019, Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει στις 20 Ιουνίου 2019, στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), εκδήλωση με θέμα «Ενισχύοντας την Ισότητα των φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία». Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERACTION στόχος του οποίου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου κοινότητας πολιτικής για την εφαρμογή της προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) για την ισότητα των φύλων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές.

Πηγή: http://www.ekt.gr/el/events/23184